(1)
Ersal, M. Şahin, Elif (2023). Alevilikte Yol Ve Yolculuk: Velâyetnâmeler Üzerine Halk Bilimi Ve Tasavvuf Bağlamında Bir İnceleme. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 205 Sayfa ISBN: 978-625-6822-04-7. ABKED 2023, 286-291.