(1)
Akın, E. Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-17 Eylül 2022). ABKED 2023, 234-255.