(1)
Çıblak Coşkun, N. Miracles in Alevi-Bektashi Belief. ABKED 2020, 25-58.