(1)
Erseven, İlhan C. Doğu Trakya’da Aleviler Ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk Ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri. ABKED 2020, 275-286.