(1)
Salman, Özcan. Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini Ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. ABKED 2018, 379-388.