(1)
Küçükcan, İlyas. Tarihsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi - Hacı Bektaş Velî Bağlantısı Ve Günümüze Yansımaları. ABKED 2009, 247-253.