(1)
Soyyer, A. Y. Bektaşîlikte Devir (Dönüşüm) Anlayışı. ABKED 2009, 117-129.