(1)
Yalçın, A. Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan Ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler. ABKED 2009, 1-15.