[1]
Artan Ok, M. 2024. Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasım-İnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978-625-6957-67-1. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 29 (Jun. 2024), 219–225. DOI:https://doi.org/10.24082/2024.abked.459.