[1]
Ersal, M. 2023. Şahin, Elif (2023). Alevilikte Yol ve Yolculuk: Velâyetnâmeler Üzerine Halk Bilimi ve Tasavvuf Bağlamında Bir İnceleme. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 205 sayfa ISBN: 978-625-6822-04-7. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 28 (Dec. 2023), 286–291. DOI:https://doi.org/10.24082/2023.abked.437.