[1]
Akın, E. 2023. Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-17 Eylül 2022). Journal of Alevism-Bektashism Studies. 27 (Jul. 2023), 234–255. DOI:https://doi.org/10.24082/2023.abked.412.