[1]
Bozkurt, M. 2021. İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi ve Sonrası Kızılbaşlık. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 24 (Dec. 2021), 216–220. DOI:https://doi.org/10.24082/2021.abked.345.