[1]
Erseven, İlhan C. 2020. Doğu Trakya’da Aleviler ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 21 (Jun. 2020), 275-286.