[1]
Aykaç, O. 2017. A New Copy of Hz. Ali-Ifrit Cenkname. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 15 (Jun. 2017), 31–70. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2017.15.003.