[1]
Temizkan, M. 2017. The Hilmi Efendi’s Perception of Ali and Al-i Aba. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 15 (Jun. 2017), 19–30. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2017.15.002.