[1]
Salman, Özcan 2018. Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 18 (Dec. 2018), 379-388.