[1]
Küçükcan, İlyas 2009. Tarihsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi - Hacı Bektaş Velî Bağlantısı Ve Günümüze Yansımaları. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 247-253. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.014.