[1]
Salman, C. 2009. “Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir “Var Olma” Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 225–243. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.013.