[1]
Yaman, A. 2009. Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 133–141. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.008.