[1]
Yalçın, A. 2009. Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 1–15. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.001.