Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı

Authors

  • Ali Yaman Abant İzzet Baysal University

DOI:

https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.008

Keywords:

Alevîlik, Bektaşîlik, Göç, Değişim, Kentleşme, Dinî Kodifikasyon

Abstract

Anadolu ve Balkanlar’da yaşayan Alevî-Bektaşî toplu- lukların yaşadıkları tarihsel süreç ve sosyal yapıları ancak son 20-30 yıldır akademik alanın ilgi odağını oluşturmaya başlamıştır. Yaşanan kente göç olgusu da bu toplulukların geleneksel yapılarını, sosyal ku- rumlarını parçalamış ve 1990’lara kadar uzanan gele- nekten kopuş dönemini beraberinde getirmiştir. 1990’larla birlikte ortaya çıkan derlenip toparlanma süreciyle ise inanca ve geleneğe dönüş süreci başgöstermiştir. İşte bu sürecin en önemli boyutların- dan birisini de inancın yeniden güncellenmesi de deni- lebilecek dinî kodifikasyon meselesi oluşturmaktadır. Bu makalede bu konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak ve yeniden güncelleme çabaları bakımından önemli bir örnek olay olmak üzere ABK örneği kısaca analiz edilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2009-12-01

How to Cite

[1]
Yaman, A. 2009. Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 133–141. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.008.

Issue

Section

Articles