Hikâye-İ Haci Bektâş-I Velî Risalesi Ve Haci Bektaş’in Hayati Hakkinda Bazi Değerlendirmeler

  • Ahmet Taşğın Dicle University

Abstract

Millî Kütüphane yazmaları arasında bulunan Hikâye- 48 i Hacı Bektâş-ı Velî isimli risale, Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayat hikâyesine ana hatlarıyla yer vermekte- dir. Ardından On iki imamların hayatı, hanımları ve bunlardan Hacı Bektâş-ı Velî’ye ulaşan soyu, tarikat silsilesi ve son olarak Hacı Bektâş-ı Velî’den Hilmi Dedebaya kadar Bektaşî tarikatında postta oturan zatların isimleriyle tamam olmaktadır. Eserde Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatıyla ilgili yer alan bilgilerin büyük bir kısmı onun Vilâyetnâmesi’nden alınmıştır. Buna göre Hoca Ahmed Yesevî ile başlayan süreç Anadolu’da Sulucakaraöyük’te tamamlanmıştır. Eserde Hacı Bektâş-ı Velî hakkında verilen bu bilgiler çerçevesinde Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayat hikâyesi ye- niden değerlendirildi.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-12-01
How to Cite
[1]
Taşğın, A. 2009. Hikâye-İ Haci Bektâş-I Velî Risalesi Ve Haci Bektaş’in Hayati Hakkinda Bazi Değerlendirmeler. Journal of Alevism-Bektashism Studies. 1 (Dec. 2009), 48-82. DOI:https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.004.
Section
Articles