Sayfa Üst Logosu

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi
ISSN: 1869-0122

Kütüphaneciler İçin Bilgi

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.